Regionale monitoring

Op dit moment is er binnen de eenheid vooral zicht op de vergunde prostitutie. Daar vinden ook de reguliere controles plaats. Op internet wordt op tal van plekken seksuele dienstverlening aangeboden. Dit betreft zowel vergunde als niet-vergunde dienstverlening. De ervaring leert dat met name de niet-vergunde sector kwetsbaar is voor misstanden als uitbuiting. Dit deelproject is erop gericht beter zicht te krijgen op niet-vergunde prostitutie, zodat deze misstanden beter kunnen worden aangepakt. 

Doelen en resultaten

Doelen

  • Zicht krijgen op via internet aangeboden seksuele dienstverlening;
  • Deze informatie gebruiken bij toezicht en handhaving.

Beoogde resultaten

  • Er is een proof of concept gereed van een dahsboard waarmee zicht kan worden verkregen op de via internet aangeboden seksuele dienstverlening. Dit dashboard geeft realtime zicht op aanbieders. Met het dashboard kan zowel bestuurlijke informatie (bijvoorbeeld aantallen per gemeente) als operationele informatie (namen, 06-nummers, bedrijfsinformatie) worden gegenereerd. 
  • Een toepasbaar dashboard is opgeleverd en binnen de gemeenten geïmplementeerd. Dat wil zeggen dat de de informatie uit het dashboard actief wordt gebruikt in toezicht en handhaving. 
  • In de doorontwikkeling van het dashboard wordt informatie over meldingen bij Meld Misdaad Anoniem toegevoegd en een functionaliteit waarmee we zien wat het effect van toezicht en handhaving op het aanbod is.