Versterken van onderzoek en aanpak drugscriminaliteit op Schiphol

In dit deelproject wordt getracht te komen tot een locatiegerichte aanpak in het voorkomen, vroegtijdig herkennen en verstoren van niet integer of crimineel gedrag in de bagagekelder. In dit project zal daarom door Orville worden samengewerkt met een onderzoeksinstituut vanuit de expertise gedragswetenschap.

Doelen en resultaten

Doelen

  • Het vroegtijdig herkennen, verstoren en voorkomen van het smokkelproces van verdovende middelen via de bagagekelder op de luchthaven Schiphol;

Beoogde resultaten

  • Er is inzicht in en zicht op criminele gedragspatronen;
  • Op grond hiervan zijn integraal (aanvullende) barrières ontwikkeld en opgeworpen om locatiegericht het crimineel handelen tegen te gaan.