Aanpak van gelegenheidsstructuren op Schiphol-Oost

We maken een integraal actieplan om gelegenheidsstructuren binnen het gebied te doorbreken. Om dat te doen brengen we signalen van verschillende partners samen, stellen we een integraal beeld van het gebied vast en bewegen we publieke en private partners tot het vaststellen van gezamenlijke doelstellingen.

Doelen en resultaten

Doelen

  • Er bestaat een integraal beeld van criminele (ondermijnende) activiteiten op Schiphol-Oost, waarin relevante informatie van de betrokken publieke en private partners is samengebracht.
  • Op basis van dit integrale beeld zijn door de samenwerkende partners gezamenlijke doelstellingen geformuleerd;
  • Op basis van het integraal beeld is door de samenwerkende partners een integraal actieplan opgesteld, waaraan uitvoering wordt gegeven.

Beoogde resultaten

  • Ingericht (samen)werkproces tussen partijen, werkend in RIEC-verband op Schiphol-Oost; gericht op informatiedeling en de integrale aanpak van (mogelijke) misstanden.
  • Een goede integrale intelligencepositie op Schiphol-Oost;
  • Zicht op activiteiten op bedrijventerrein Schiphol-Oost bij publieke en private partners;
  • Integrale publiek-private aanpak van gelegenheidsstructuren op Schiphol-Oost middels het opwerpen van barrières met behulp van verkregen intelligence (met inachtneming van de formele regelgeving van de aangesloten publieke partijen).