En verder...

Blijven we investeren in het vergroten van kennis en inzicht in de uitdagingen die cybercrime kent zodat partners en collega’s zelf mogelijkheden hebben om op lokaal niveau concreet uitvoering te geven aan de drie wegen van het gemeentelijk veiligheidsbeleid. Dat betekent dat we:

  • doorgaan met het benoemen van de mogelijkheden ‘bij het op orde krijgen van het eigen huis’;
  • webinars aanbieden;
  • per kwartaal een rapportage maken die inzicht geeft in de cijfermatige ontwikkeling binnen de eenheid.