Integraal Intelligence Project Synthetische Drugs (IIPSy)

We maken een analyse op basis van bestaande informatie, zoals meldingen bij Meld Misdaad Anoniem (MMA), restinformatie uit strafdossiers en dumpingen. Dit leidt tot beter zicht op productielocaties, subjecten en criminele samenwerkingsverbanden (CSV’s).

Doelen en resultaten

Doelen

  • Beter zicht krijgen op de productie van synthetische drugs en de betrokken subjecten door informatie uit verschillende bronnen te combineren;
  • Identificeren van kansrijke interventielocaties, spelers en criminele samenwerkingsverbanden (CSV's). 

Beoogde resultaten

  • Fenomeenanalyse;
  • Ontwikkelen van indicatoren voor eerdere signalering, efficientere opsporing en effectievere, integrale aanpak van productie- en risicolocaties;
  • Succesvolle invallen waarbij labs en opslaglocaties worden opgerold.
  •