Criminele aanwas

PROGRAMMA ONDERMIJNING

De georganiseerde (drugs)criminaliteit kent een bijzondere aantrekkingskracht, met name op jongeren en jongvolwassenen. Kwetsbare jongeren worden verleid door het vooruitzicht van status, geld en mooie spullen. Het dealen in drugs door deze groep is de meest zichtbare vorm van het onderliggende fenomeen ondermijning. Een fenomeen dat draait om grote hoeveelheden geld, geweld en verschillende vormen van (zware) criminaliteit. Het dealen in drugs, maar ook andere vormen van criminaliteit door jongeren, kunnen leiden tot het instromen naar criminele netwerken en een criminele loopbaan, die op den duur steeds minder zichtbaar wordt.

Deze problematiek kent, naast een crimineel karakter, nadrukkelijk een zorgcomponent. De stap van drugsgebruik naar drugs dealen lijkt snel gemaakt. Maar de stap van drugs dealen terug naar legaal verkregen inkomsten lijkt een stuk moeilijker. Hierbij spelen dwang en afhankelijkheid (door bijvoorbeeld drugs- of gokschulden) vaak een rol. Zo vormen jongeren en jong volwassenen een kweekvijver voor drugscriminelen in georganiseerd verband op de korte, maar ook op de langere termijn.

Doelen en resultaten

Doelen

  • Vergroten van de weerbaarheid van kwetsbare jongeren en jongvolwassenen en hun omgeving;
  • De aantrekkingskracht van een criminele carriere verminderen;
  • Beperken van instroom in het criminele milieu door jongeren en jongvolwassenen;
  • CreĆ«ren van een ander perspectief voor kwetsbare jongeren en jongvolwassenen;
  • Bevorderen van uitstroom uit het criminele milieu door jongeren en jongvolwassenen;
  • Ontwikkelen van een handelingsperspectief voor onze partners.

Beoogde resultaten

  • Zicht op de aard en omvang van de regionale problematiek en zicht op het toetredingsproces;
  • Interventies en instrumenten ontwikkelen, waarmee de doelgroep wordt ontmoedigd om in te stromen in het criminele milieu en wordt gestimuleerd een ander perspectief te kiezen;
  • Op basis van regionaal zicht en opgedane kennis en expertise lokale partners adviseren en ondersteunen in het opzetten en/of verder ontwikkelen van hun (bestaande) aanpak.
  • Verstevigen en uitbouwen van de samenwerking tussen (zorg- en veiligheids)partners in de regio Noord-Holland.

image

Investering project Criminele aanwas

Overige projecten programma ondermijning

Intensiveren afpakken en Uitbuiting worden anders gefinancierd. Er moet ruimte zijn voor een tekstuele toelichting hier die dat aanstipt.