Arbeidsuitbuiting

Mede onder invloed van de Corona-crisis is extra aandacht ontstaan voor de kwetsbare positie van arbeidsmigranten in Nederland. Niet alleen werken zij vaak onder slechte omstandigheden, ook met de huisvesting van arbeidsmigranten is het veelal slecht gesteld. Al langer is duidelijk dat de inschrijving van arbeidsmigranten in het Register Niet Ingezetenen (RNI) een belangrijk knelpunt vormt in de aanpak van arbeidsuitbuiting. Hierdoor is vaak niet duidelijk waar en onder welke omstandigheden arbeidsmigranten zich bevinden. Zo blijven niet alleen slachtoffers van uitbuiting, maar ook daders buiten beeld. 

In dit deelproject worden niet de arbeidsomstandigheden en het toezicht daarop als startpunt van de aanpak gekozen, maar juist de huisvestingssituatie. 

Doelen en resultaten

Doelen

  • Ontwikkeling van een op huisvesting gerichte fenomeenaanpak arbeidsuitbuiting.

Beoogde resultaten

  • Gemeenten is een instrument geboden voor het actief signaleren van risicoadressen;
  • Er zijn indicatoren ontwikkeld om risico-adressen arbeidsuitbuiting te identificeren;
  • De aanbevelingen van het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten zijn in de regio onder de aandacht gebracht en gemeenten zijn gestimuleerd deze op te volgen.