Van bedrijfs- naar branchegerichte aanpak op Schiphol

In dit deelproject wordt samenwerking gezocht met verschillende bedrijven en branches op de luchthaven, zoals de cateringbranche en de schoonmaakbranche, om kwetsbaarheden in het logistieke proces te identificeren en barrières op te werpen tegen het misbruik van deze kwetsbaarheden in het kader van ondermijnende criminaliteit. 

Doelen en resultaten

Doelen

  • Het voorkomen van misbruik van logistieke processen door criminelen en niet-integere medewerkers.

Beoogde resultaten

  • Er is een methodiek ontwikkeld voor branchegerichte risicoanalyses;
  • Er is een branchegerichte werkmethodiek ontwikkeld;
  • Risicobranches zijn geïnventariseerd en geanalyseerd en er is inzicht in kwetsbaarheden in de verschillende branches;
  • De geïdentificeerde risico’s zijn besproken met de betreffende branches en er zijn aanpassingen in bedrijfsprocessen en controles uitgevoerd om deze branches weerbaarder te maken;
  • Bedrijven en branches voelen zelf eigenaarschap voor het tegengaan van ondermijning en zijn toegerust om hieraan invulling te geven;
  • Er is een collectieve integriteitsboodschap per branche opgesteld (publiek-private samenwerking) en deze wordt per branche uitgedragen;
  • Er ligt een branchegericht interventieplan, gericht op het terugdringen van gelegenheid tot misbruik van de logistieke processen.