Ondermijning beter op de kaart zetten bij de partners op Schiphol

Er werken heel veel mensen op de luchthaven. Om ondermijning succesvol tegen te gaan, zijn we mede van hen afhankelijk. Daarom investeren we in dit project in het toerusten van deze medewerkers met de benodigde kennis en kunde, zodat zij een sterke schakel kunnen vormen in het terugdringen van ondermijning op Schiphol. Ook zorgen we voor duidelijke meldpunten en meldroutes. 

Doelen en resultaten

Doelen

  • Het bewustzijn onder medewerkers van organisaties werkzaam op de luchthaven ten aanzien van de gevaren en risico's van ondermijnende criminaliteit is toegenomen;
  • Medewerkers zijn in staat om mogelijke criminele activiteiten te herkennen;
  • Medewerkers zijn bereid signalen van ondermijnende criminaliteit te melden en er zijn duidelijke meldpunten waar medewerkers van de luchthaven met signalen van ondermijning terecht kunnen. Ook zijn er afspraken over meldroutes, meldcodes, terugkoppeling en mogelijke opvolging van signalen.

Beoogde resultaten

  • Er zijn bewustwordingstrainingen aan medewerkers gegeven, waarin ook aandacht is besteed aan de manier waarop signalen gemeld kunnen worden;
  • Er zijn meldpunten en meldroutes (beter) ingericht;
  • Er zijn bij zoveel mogelijk publieke en private partijen Point of Contacts Ondermijning (POCO’s) aangewezen;
  • Deze POCO’s zorgen voor samenhang, samenwerking en borging binnen hun eigen organisatie op het gebied van ondermijning en vormen samen een stevig netwerk;
  • Het thema ondermijning heeft een plek gekregen in werkprocessen van de verschillende samenwerkende partners;
  • Er zijn leeromgevingen gecreëerd en er is een netwerk opgezet van partijen die actief zijn op de luchthaven.