Inrichten bestuurlijk toezicht prostitutie

Op dit moment voert de politie het bestuurlijk toezicht op de prostitutiebranche uit. Landelijk is afgesproken, dat dit zal worden teruggelegd bij de gemeenten. In dit deelproject worden voor de gemeenten in onze eenheid hiervoor de randvoorwaarden gecreeerd en zorgen we voor een goede overgangsperiode. 

Doelen en resultaten

Doelen

  • In regionaal verband het bestuurlijk toezicht op prostitutie inrichten met drie districtelijke teams.

Beoogde resultaten

  • Er is een besluit van de lokale driehoeken in afstemming met de Stuurgroep Aanpak Ondermijning over de wijze van inrichting van het bestuurlijk toezicht op de (on)vergunde prostitutie;
  • Gemeenten en politie hebben afspraken gemaakt over de (gezamenlijke) uitvoering van controles op de (on)vergunde prostitutie en de onderlinge taakverdeling;
  • De noodzakelijke randvoorwaarden (waaronder opleidingen) zijn ingevuld op de nieuwe wijze van toezicht te laten plaatsvinden, 32 toezichthouders zijn opgeleid;
  • Toezicht en handhaving op de (on)vergunde prostitutie zijn regionaal ingericht en operationeel.