Samen werken aan een veilig Noord-Holland

In de regionale eenheid Noord-Holland werken we met 34 gemeenten, het openbaar Ministerie en de politie samen met diverse publieke en private partners aan de veiligheid van onze inwoners. In dit jaarplan leest u aan welke thema's we werken en welke projecten en activiteiten er worden uitgevoerd.

JAARPLAN 2021

Aan deze thema's werken we

Cyber

De samenleving verandert. De digitale component wordt steeds groter. En dus stijgt Cybercriminaliteit. Lees hier hoe we dit aanpakken.

CTER

Polarisatie, radicalisering en extremisme speelt ook in Noord-Holland. Dat pakken we integraal aan. Offline en online.

Zorg & Veiligheid

We zetten in op het versterken van de ketensamenwerking tussen het zorg- en het veiligheidsdomein. Lees hier hoe we dat doen.

Ondermijning

Als de onderwereld en de bovenwereld zich vermengen, noemen we dat ondermijning. In onze aanpak combineren we 'aanvallen' en 'verdedigen.'

Samenwerken aan integrale Veiligheid

Regioburgemeester Jos Wienen: "We hebben reden om trots te zijn op onze aanpak tot nu toe. Onze activiteiten en resultaten blijven niet onopgemerkt: in meerdere landelijke rapportages worden onze projecten tot de ‘best practices’ gerekend. Wij blijven ons inspannen om ook in 2021 de integrale samenwerking optimaal te organiseren en te stimuleren." 

De regionale eenheid Noord-Holland bestaat uit drie districten (Noord-Holland-Noord, Kennemerland en Zaanstreek-Waterland) en 34 gemeenten. Bekijk de regio op dit kaartje.

Over ons

In de eenheid Noord-Holland wordt door twee belangrijke samenwerkingsverbanden gewerkt aan de veiligheid van onze inwoners: het RIEC Noord-Holland en Noord-Holland Samen Veilig. Hieronder leest u meer over de doelstellingen en partners van deze samenwerkingsverbanden. 

image

Investeringen voor 2021

In de begroting leest u hoe de verschillende projecten en activiteiten op de vier veiligheidsthema's gefinancierd worden.