CTER online

Dit deelproject betreft een verkenning van behoeften en mogelijkheden in het online domein CTER. De samenwerkende partners hebben op het web een signalerende functie. Radicale uitingen of maatschappelijke ordeverstoringen op het web creëren onrust in de publieke ruimten en vice versa. Dit deelproject is erop gericht om (1) middels een living lab beter (eerder en meer) online zicht te krijgen op (problematische) polarisatie/CTER en (2) een handelingsperspectief te bieden aan gemeenten. In 2021 wordt met Noord-Hollandse casuïstiek aan de slag gegaan en waar mogelijk in samenwerking met project Cyber geëxperimenteerd met nieuwe interventies om de bestuurlijke gereedschapskist verder te kunnen uitwerken. De (verkennende) activiteiten leveren input om een basis te leggen voor de benodigde integrale samenwerking, de organisatie en het concept ‘integrale websense’ op het thema CTER in de toekomst.

Doelen en resultaten

Doelen

  • De samenwerkende partijen hebben een gedragen visie op de rol van integrale websense (polarisatie/CTER) en kunnen op basis van een ontwikkelde methodiek online (fenomenen) signaleren, al dan niet binnen een integrale ‘Web Sense Room’.
  • Het digitale (signalerings) netwerk CTER van de samenwerkende partners is versterkt.
  • Tevens hebben de samenwerkende partijen beeld bij prototype interventies in concrete situaties, welke zijn getoetst bij één of meerdere online ordeverstoringen. Hierin trekken de projecten CTER en Cyber samen op.

Beoogde resultaten

  • Een visiedocument inzake integrale websense CTER in Noord-Holland.
  • Een sterk digitaal signaleringsnetwerk van de samenwerkende partners dat meer online signalen aanlevert voor de weegtafel (i20) in 2022 en verder.
  • Tussentijdse leerrapportages van het living lab voor de partners.
  • Een eindadvies voor het borgen van integrale websense (polarisatie/CTER) in het netwerk in Noord-Holland, inclusief een methodiek voor trendsignalering en vroegsignalering van fenomenen.
  • Een overzicht van prototype interventies inzake online ordeverstoringen (in samenwerking met project Cybercrime).