Hack_light

Grofweg is er in de  politie-eenheid Noord-Holland een tweedeling te maken tussen twee typen jonge daders. We kennen de jongeren die specifieke IT-vaardigheden bezitten en daarmee in staat zijn cybercrime te plegen. Denk hierbij aan hackers of jongeren die DDOS-aanvallen zelfstandig uit kunnen voeren en ransomware op computers kunnen plaatsen. Soms starten deze jonge daders uit nieuwsgierigheid met deze criminaliteit, maar ontwikkelen zij zich tot intrinsieke criminelen. Het tweede type jonge daders beschikt niet over specifieke IT-vaardigheden. Denk bijvoorbeeld aan online oplichters en geldezels die worden gebruikt. De interventie Hack_light is primair op de eerste doelgroep gericht. Het zijn risicojongeren die zich op de grens van het strafrecht begeven. Het project start met het bepalen van de risicogroep in Noord-Holland. Vervolgens worden de risicojongeren benaderd om deel te nemen aan een zogenaamde bootcamp. Tijdens deze bootcamp worden zij door onder andere cybersecurity-bedrijven, politie en OM geïnformeerd over de risico’s, gevaren en vervelende effecten van hun online gedrag. Bijkomend voordeel kan zijn dat de betreffende jongere zijn of haar IT-vaardigheden kan inzetten ten behoeve van de samenleving. Deze interventie kan alleen plaatsvinden op basis van vrijwilligheid.

Doelen en resultaten

Doelen

  • Hack_Light richt zich op jongeren die niet vervolgd gaan worden, maar zich wel op de grens begeven van cybercrime of hier net overheen gegaan zijn. De interventie is bedoeld voor risicojongeren. Doel van de interventie is dat zij in een vroegtijdig stadium worden bereikt en beïnvloed waardoor cybercrime wordt voorkomen en IT-talent wordt behouden. Via deze interventie wordt via het vrijwillig kader (dus buitenstrafrechtelijk) geprobeerd verdere cybercrimedaders te voorkomen en beschikbaar IT-talent te winnen. Er wordt gewerkt via coaching, het aanbieden van positieve alternatieven en training via bootcamps.

Beoogde resultaten

  • De risicogroep in Noord-Holland wordt in kaart gebracht. Het zijn jongeren tussen de 12 en 22 jaar die niet eerder zijn veroordeeld, affiniteit hebben met techniek en ICT en door hun kennis en vaardigheden online gedrag vertonen dat schadelijk kan zijn.
  • Er wordt een aantal bootcamps georganiseerd, workshops waar de risicojongeren, samen met hun ouder(s) voor worden uitgenodigd. Bij de ontwikkeling en uitvoering van deze bootcamps betrekken we verschillende publieke en private partijen zoals politie, scholen, gemeenten en cybersecuritybedrijven.