Intensiveren afpakken

PROGRAMMA ONDERMIJNING

Witwassen verziekt de economie en de samenleving. Geld, bezittingen en -misschien wel het belangrijkste - status, vormen de drijfveren voor haast alle vormen van ondermijnende criminaliteit. Door crimineel vermogen te investeren in de onderwereld en de bovenwereld, verwerven  criminelen naast status ook invloed op personen, ondernemingen en zelfs de (lokale) overheid. Behalve het afpakken van geld en bezittingen is daarom óók het afpakken van status van groot belang om ondermijnende criminaliteit tegen te gaan. 

Afpakken is echter geen doel op zich. In dit project staat het vergroten van het maatschappelijk effect van afpakken in de eenheid Noord-Holland centraal.

Doelen en resultaten

Doelen

  • Als één gezamenlijke overheid betekenisvol afpakken, waarbij het bereiken van duurzaam maatschappelijk effect centraal staat. 
  • Door zichtbaar overheidsoptreden herstellen we de norm ('misdaad mag niet lonen'). Bij het inzetten van interventies maken we slim gebruik van de bevoegdheden, het netwerk en de kanalen van de diverse overheidspartners. 
  • Partners leren in het project over persoonlijke en professionele drijfveren om af te pakken, elkaars bevoegdheden en interventiemogelijkheden. De opgedane kennis en inzichten moeten leiden tot meer betekenisvol afpakken.  

Beoogde resultaten

  • Zicht krijgen op het maatschappelijk effect van afpakken, door actuele praktijkervaringen én wetenschappelijk onderzoek (samenwerking met o.a. Vrije Universiteit Amsterdam en Universiteit Utrecht);
  • Slimmer integraal kiezen in het inzetten van de verschillende afpakinstrumenten;
  • Effectiever afpakken door nauwe samenwerking met FIT en procesoptimalisatie in brede zin;
  • Keten breed kennis van het integraal afpakspeelveld: professionals weten elkaar te vinden en waar ze elkaar kunnen versterken in het integraal betekenisvol afpakproces.
  • Samen met professionals uit het werkveld, in verbinding met wetenschappelijke expertise en het landelijke afpaknetwerk, worden samenkomsten georganiseerd om van elkaar en met elkaar te leren. Maar ook samen te dóen. Praktijk en wetenschap verbonden.

image

Investering project Intensiveren afpakken

Overige projecten programma ondermijning

Intensiveren afpakken en Uitbuiting worden anders gefinancierd. Er moet ruimte zijn voor een tekstuele toelichting hier die dat aanstipt.