Op zoek naar verbinding met een hechte gemeenschap

De verbinding met de verschillende huidige en voormalige vissersgemeenschappen in Noord-Holland vormt de sleutel tot succes in de strijd tegen maritieme smokkel. In dit deelproject richten we ons op die verbinding. 

Doelen en resultaten

Doelen

  • Het vermogen van de samenwerkende partners vergroten om verbinding te maken met een hechte gemeenschap. 

  • De normalisering van drugsgebruik en criminaliteit (zoals smokkel, gebruik en dealen) bespreekbaar maken en tegengaan.

Beoogde resultaten

  • Een (samen met sleutelfiguren) ontwikkelde interventiestrategie gericht op drugsgebruik en -criminaliteit waarbij: 

    - Burgers een actieve partner in de aanpak zijn;

    - Informatie over crimineel gedrag (smokkel, gebruik en dealen) wordt gedeeld/ gemeld. 

  • Een geteste werkwijze waarmee gemeenschappen kunnen worden benaderd om zich open te stellen voor de overheid, die in andere plaatsen herhaald kan worden.