NH Drugs Alert

Uit onderzoek is gebleken dat de meldingsbereidheid over drugslocaties laag is. Dit deelproject is er op gericht om de bewustwording van inwoners, bedrijven en bestuurders te vergroten, waardoor meer meldingen worden gedaan. Met communicatiecampagnes en voorlichtingsacties wijzen we op de risico’s en verschijningsvormen van drugsproductie in woningen en bedrijven.

Doelen en resultaten

Doelen

  • Vergroten van het bewustzijn van de verschijningsvormen en risico's van drugsproductie;
  • Vergroten van de meldingsbereidheid van burgers ten aanzien van drugsproductie;
  • Verbetering van (meld)protocollen en samenwerking tussen betrokken publieke en private partijen.

Beoogde resultaten

  • Uitvoering social media campagne;
  • Ontwikkelen communicatietoolbox;
  • Website www.nhdrugsalert.nl actief
  • Ondertekening door nieuw (verruimd) regionaal convenant aanpak drugslocaties.