Aanpak gelegenheidsstructuren in jachthavens

Jachthavens zijn interessant voor criminelen. Dat komt door de ligging, anonimiteit en het ontbreken van voldoende toezicht door overheidsinstanties. Dit deelplroject richt zich op het verkleinen van de criminele kansen in jachthavens en het stimuleren van een criminaliteitswerende houding bij inwoners, ondernemers en professionals in en rond jachthavens.

Doelen en resultaten

Doelen

  • Beter zicht krijgen op kansen en mogelijkheden voor ondermijnende criminaliteit in jachthavens;
  • Deze kansen en mogelijkheden zoveel mogelijk beperken;
  • Vergroten van de bestuurlijke en maatschappelijke weerbaarheid in en rond jachthavens.

Beoogde resultaten

  • Beter (Toe)zicht op vaartuigen die Noord-Holland aandoen of verlaten;
  • Beter zicht op (criminele) activiteiten in de jachthavens;
  • Er zijn meer opties voor controle en handhaving operationeel, op basis waarvan sneller en doelgerichter kan worden gereageerd op (criminele) activiteiten in jachthavens;
  • De meldingsbereidheid van inwoners in de pilotgemeente is toegenomen.