Publieksvoorlichting

Communicatie is essentieel in de aanpak van slachtofferpreventie. Met dit project komen via verschillende regionale en lokale media slachtoffers en professionals uit Noord Holland aan het woord. De concrete casuïstiek wordt ingezet om herkenbaarheid en alertheid te vergroten bij potentiele slachtoffers. De gedachte achter deze vorm van publieksvoorlichting is om ondernemers en inwoners minder vaak slachtoffer van de cyberdelicten te laten worden en hen handelingsperspectief te geven.

 

Doelen en resultaten

Doelen

  • Zorgen dat inwoners van Noord Holland weten wat Cybercrime is door deze vorm van criminaliteit een gezicht te geven;
  • De boodschap zodanig brengen dat het daadwerkelijk leidt tot het voorkomen van slachtofferschap onder inwoners en ondernemers;
  • De kernboodschappen en de informatie worden zo breed mogelijk onder de verschillende doelgroepen verspreid. Het vertrekpunt is dat deze informatie op een kostenefficiënte en pakkende manier wordt aangereikt met de inzet van regionale cases en ervaringen in beeld en woord;
  • Specifieke casuïstiek en fenomenen die zich in de eenheid Noord-Holland voordoen worden ingezet in als communicatievehikel.

Beoogde resultaten

  • Via verschillende regionale en lokale media zijn slachtoffers en professionals uit Noord Holland aan het woord geweest. Denk aan krantartikelen, radio-interviews, tv-interviews;
  • Inwoners en ondernemers worden na de publieksvoorlichting minder vaak slachtoffer van de cyberdelicten die met de voorlichting aan bod zijn gekomen;
  • De meldingsbereidheid in NH stijgt. Dit wordt zichtbaar in de Veiligheidsmonitor 2021;
  • Inwoners van Noord-Holland hebben meer handelingsperspectief tegen cybercrime.