Opvolging Ondermijningsbeeld Schiphol

In opdracht van de gemeente Haarlemmermeer en de Stuurgroep Aanpak Ondermijning is in 2020 het Ondermijningsbeeld Schiphol opgeleverd. Dit beeld biedt inzicht in de aard en omvang van ondermijnende criminaliteit op de luchthaven en bevat aanbevelingen aan de publieke en private partners voor het gezamenlijk treffen van concrete maatregelen hiertegen.

Doelen en resultaten

Doelen

  • Op basis van deze aanbevelingen is door de samenwerkende (publieke én private) partners op de luchthaven het Plan van aanpak ondermijning Schiphol opgesteld, dat project Orville voor wat betreft inhoud en looptijd overstijgt.

Beoogde resultaten

  • Dit plan - dat onder regie van de gemeente Haarlemmermeer zal worden uitgevoerd - biedt een stevig fundament onder de publiek-private samenwerking op Schiphol, waaraan de partners zich hiermee duurzaam committeren. Project Orville heeft een belangrijk aandeel gehad in het bereiken van dit resultaat en zal in de resterende periode met zijn verschillende deelprojecten blijven bijdragen aan het realiseren van de doelen in het Plan van aanpak ondermijning Schiphol.