Criminele uitbuiting

Uit onderzoek blijkt, dat personen met een lichte verstandelijke beperking zijn oververtegenwoordigd in de strafrechtsketen. Deze mensen zijn vaak niet alleen dader van een strafbaar feit, maar ook slachtoffer van criminele uitbuiting. Onderzoek van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel laat zien, dat er bij professionals onvoldoende kennis en bewustzijn is over deze vorm van mensenhandel. Om slachtoffers de juiste hulp te kunnen bieden én de daders van uitbuiting te kunnen aanpakken, is het van belang deze slachtoffers vroegtijdig te herkennen. 

In dit deelproject wordt gewerkt aan het voorkomen van criminele uitbuiting. Dit doen we door professionals toe te rusten met kennis en door (potentiele) slachtoffers van criminele uitbuiting weerbaarder te maken.

Doelen en resultaten

Doelen

 • De kans op misbruik van mensen met een lichte verstandelijke beperking in de vorm van criminele uitbuiting verkleinen:
 • Het vergroten van zicht op de problematiek én de slachtoffers van criminele uitbuiting;
 • Het vergroten van de weerbaarheid van potentiele slachtoffers van criminele uitbuiting;
 • Vroegtijdige signalering van slachtoffers van criminele uitbuiting. 

Beoogde resultaten

 • Verhoogde regionale bewustwording met betrekking tot de positie van mensen met een lichte verstandelijke beperking als slachtoffer van criminele uitbuiting;
 • Een signaleringstool en handelingsperspectief voor professionals uit zowel het zorg- als het veiligheidsdomein;
 • Uitgevoerde haalbaarheidsstudie naar het opzetten van een anonieme landelijke hulplijn gedwongen criminaliteit;
 • Een voorlichtingsfilm ten behoeve van bewustwording bij de doelgroep en professionals;
 • Een online campage ten behoeve van bewustwording bij de doelgroep en professionals;
 • Een modulaire toolkit ten behoeve van bewustwording bij de doelgroep en professionals;
 • Een handelingsperspectief voor de doelgroep en professionals.