Schimmige schuren

Dit deelproject is gericht op het weerbaar maken van het buitengebied. Zo voorkomen we dat schuren, loodsen en bedrijfsgebouwen door criminelen in gebruik worden genomen ten behoeve van de productie van drugs. 


Doelen en resultaten

Doelen

  • Het maatschappelijk draagvlak vergroten om criminele inmenging in het (agrarisch) buitengebied tegen te gaan.
  • De weerbaarheid van inwoners van het (agrarisch) buitengebied vergroten. 

Beoogde resultaten

  • Een coalitie vormen tussen overheden en private partijen (zoals de Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland) en gezamenlijk het Keurmerk Veilig Buitengebied invoeren bij zoveel mogelijk gemeenten in de regio.